Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій (Геодезично-картографічні технології землеустрою). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Богданець В'ячеслав Анатолійович, к.с.-г.н., доцент кафедри геодезії та картографії.
Анотація: Метою дисципліни є формування навичок компонування та аналізу карт природоресурсної і природоохоронної тематики, вирішення прикладних завдань природокористування з використанням картографічного методу досліджень та методу цифрового картографічного моделювання. Викладено методичні підходи до геоінформаційного та картографічного моделювання складних природних систем та особливості картографування параметрів природних ресурсів. У курсі розглянуто методики створення тематичних карт для вирішення науково-дослідних та практичних завдань на різномасштабних рівнях. Під час лабораторних занять студенти закріплюють теоретичні знання та набувають практичних навиків роботи зі створення, аналізу та оцінки тематичних карт водних та земельних ресурсів.


Рік останньої атестації: 2020