Спеціальність: 073 – «Адміністративний менеджмент».

Освітньо-кваліфікаційний рівень: МВА

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система: 2

Період викладання: 1 семестр

 

Викладач: к.ек.н., доц. Сидоренко С.В.

 

Еволюція  суспільства, бурхливий  розвиток науки, в тому числі медичної, не лише розширюють можливості людини, дають їй змогу зміцнити своє  здоров’я, зручно облаштуватися в побуті, швидше набувати нових знань, а й породжують численні нові проблеми, які потребують нагального  вирішення.

Курс розглядає етичні проблеми, що виникають в медичному бізнесі.

blank20