Спеціальність: 073 – «Адміністративний менеджмент».

Освітньо-кваліфікаційний рівень: МВА

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система: 2

Період викладання: 2 семестр

 

Викладач: к.ек.н., доц. Сидоренко С.В.

 

Одним із пріоритетів діяльності будь-якої соціально орієнтованої держави, статусу якої прагне досягти Україна, є ефективний розвиток системи охорони здоров’я, складова якого — баланс між потребами громадян в якісних та доступних медичних послугах і можливостями їх забезпечення за рахунок державного фінансування. Забезпечення ефективного використання обмежених фінансових ресурсів і одночасне поліпшення якості та доступності медичної допомоги населенню  потребують  створення  відповідних  мотивацій  в  усіх  учасників системи охорони здоров’я. Це, у свою чергу, передбачає застосування нових механізмів державного управління галуззю. За досвідом розвинених європейських країн одним з таких ключових механізмів є перехід до моделі страхової медицини.