Спеціальність: 073 – «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система: 5

Період викладання: 6 семестр

 

Викладач: к.ек.н., доц. Сидоренко С.В.

 

Міжнародна логістика - це новітній науково-практичний напрямок, який динамічно розвивається нині в світі та Україні. Знання та практичні навички з міжнародної логістики потрібні нині фахівцям з міжнародних економічних відносин, зовнішньо-економічної діяльності, міжнародним менеджерам, менеджерам українських та іноземних корпорацій, підприємств тощо.

 Мета: Формування системи теоретичних знань щодо узагальнених правил та зобов’язань, встановлених державами на договірній основі; норм і принципів, що регулюють їх відносини у сфері логістичного співробітництва, а також отримання прикладних вмінь з використання основних міжнародних логістичних процедур та правил

Завдання курсу: на основі теоретичних положень сформувати правильне уявлення про сучасні форми міжнародної логістичної діяльності та особливості виконання норм логістичного регулювання в міжнародній ринковій діяльності підприємств.

blank20