Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладачі: Мрачковський Анатолій Миколайович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій; Наливайко Віталій Адамович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.

Рік останньої атестації: 2020