Спеціальність: 193. Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Дроздівський Олег Петрович – доцент кафедри геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі.
Анотація: Дисципліна Алгоритми та структури данихзабезпечує формування у студентів: фундаментальних понять інформатики: поняття алгоритму, алгоритмічної конструкції, комп’ютерної програми, елементарних та складних структур даних, різних методологій і технології програмування; навиків побудови алгоритмів для розв’язання прикладних задач та навиків, що необхідні для оцінювання складності алгоритму

Рік останньої атестації: 2020