Спеціальність: •загальноуніверситетська вибіркова.
ОС: 
Бакалавр. Семестр: 7-8. ЄКТС: 3.
ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Автори: Остапчук Анатолій Дмитрович - к.е.н., доцент кафедри економіки праці та соціального розвитку НУБіП України; Гребеннікова Альона Анатоліївна - к.е.н., доцент кафедри економіки праці та соціального розвитку НУБіП України.
Анотація: Дисципліна формує економічне мислення у сучасних спеціалістів, підприємницький підхід до господарської діяльності, опрацьовує особливості раціональної організації аграрних підприємств різних форм власності і господарювання, ведення в них сільськогосподарського виробництва та підприємницької діяльності. Головною метою вивчення дисципліни є оволодіння студентами теорії підприємництва, формування сучасного економічного мислення, набуття практичних знань та навиків для ефективної роботи у обраній сфері.