Викладач: Войцехівський Володимир Іванович - доцент кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. Б.В. Лесика.

Насіковський Володимир Анатолійович - доцент кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. Б.В. Лесика.
Анотація: Дана дисципліна покликана ознайомити студентів з загальними, теоретичними і практичними основами бродильних виробництв, основними технологічними процесами виробництва, основами застосування високоефективних винних дріжджів, навчити спеціалістів складати технологічні схеми перероблення, купажування виноматеріалів, ефективного зберігання вина, оцінювати якість сировини і готової продукції.

blank20