Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Автоматизація технологічних процесів та комп'ютерно-інтегровані системи управління інформаційно-технологічними ресурсами АПК). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Опришко Олексій Олександрович - автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненко.

blank20