Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 3.
Автори: Наумовська Олена Іванівна - доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю; Павлюк Сергій Дмитрович - доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю.
Анотація: ЕНК спрямований дати майбутньому спеціалісту-екологу на основі теорії і практики управління природоохоронною діяльністю, цілісну уяву про управління будь-якою галуззю народногосподарського комплексу, як єдиною системою та системи контролю екологічної діяльності, з урахуванням особливостей організації процесу екологічного управління господарської діяльності, як на локальному, регіональному, державному, так і на міжнародному рівнях, а також дати практичні знання в області проведення інспекторських перевірок із дотримання природоохоронного законодавства України.

Рік останньої атестації: 2020