Модуль: Експлуатація військової автомобільної техніки.
Спеціальність:
703500 Застосування автомобільних з'єднань, військових частин і підрозділів.
Розробник: Безверхий Ігор Анатолійович - старший викладач кафедри військової підготовки.