Модуль: Водіння військової автомобільної техніки.
ВОС:
703500 Застосування автомобільних з'єднань, військових частин і підрозділів.
Розробник: Безверхий Ігор Анатолійович - старший викладач кафедри військової підготовки.

П20'video