Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 2.
Автор: Ладика Марина Миколаївна, канд. с.-г. наук, доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю.
Анотація: Формує знання про сучасні методи вирішення задач моніторингу за допомогою геоінформаційних систем й засобів дистанційного зондування землі; про функціональні можливості сучасних геоінформаційних систем для задач моніторингу змін стану довкілля; уміння й практичні навички проведення моніторингу стану навколишнього середовища з використанням сучасних інформаційних технологій.
Рік останньої атестації: 2021