Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автори: Гунько Людмила Анатоліївна - доцент кафедри землевпорядного проектування; Колганова Ірина Григорівна - доцент кафедри землевпорядного проектування.

2021 н.п.: Стандартизація та нормування у землеустрої.

Рік останньої атестації: 2016