Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Світлотехніка та джерела світла). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Наливайко Віталій Адамович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: Дисципліна є базовою для майбутніх інженерів-електриків. Предметом вивчення дисципліни є методика та приладове забезпечення оцінки витрат енергоносіїв на освітлення. Мета дисципліни: Формування системи теоретичних знань ефективного використання енергоресурсів для освітлення.

NN20'lek0