Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-6. ECTS: 10.
Автор: Величко Ірина Георгіївна, старший викладач кафедри англійської філології.
Анотація: Даний курс розвиває у студентів комунікативну компетенцію, а саме використання навиків, умінь та знань з англійської мови у процесі ділового спілкування з представниками інших країн з різноманітних питань, пов'язаних iз туризмом i ринком праці в uалузі, підготовки до участі у міжнародних культурних заходах, конференціях, проектах та дискусіях, а також проведення презентацій, письмового обміну діловою інформацією (офіційні та неофіційні листи, резюме, звіти), сприяючи, таким чином, різнобічному розвитку особистості студента та його соціалізації в іншомовному суспільстві. Оцінювання здійснюється на основі виконання письмових завдань, презентацій, діяльності на практичному занятті.