Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Автор: Чередніченко Олена Олександрівна, доцент кафедри економіки.
Анотація: У курсі послідовно викладено теоретичні та практичні засади економіки підприємств харчової промисловості, висвітлено специфіку їхнього функціонування, значну увагу приділено інноваційним процесам, техніко-технологічній базі, формуванню фінансово-економічних результатів їхньої діяльності.