Спеціальність:193 Геодезія і землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (1-3). ECTS: 4 (11).
Автор: Арнаута Наталія Володимирівна доцент кафедри вищої та прикладної математики.
Анотація: Курс дає можливість сформувати систему знань з натупних розділів вищої математики: функція багатьох змінних, диференціальне та інтегральне числення функції багатьох змінних, кратні інтеграли, диференціальні рівняння необхідного для розв'язання теоретичних і практичних інженерних задач, пов'язаних з геодезією, напрацювання навичок з математичного дослідження прикладних задач, а саме вміння перевести конкретну інженерну задачу на математичну мову з наступною побудовою її математичної моделі.

Рік останньої атестації: 2020