Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Викладач: Бронін Олег Володимирович, доцент кафедри банківської справи і страхування.
Анотація: Метою курсу є формування у студентів системи теоретичних знань з питань функціонування валютного ринку та оволодіння практичними навичками проведення валютно-кредитних та розрахункових банківських операцій.