Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 6; 10 (Зао). ЄКТС: 4.
Лектор: Коробський Володимир Вікторович, канд. техн. наук, доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: Нормативно-правові засади та проблеми експлуатації енергетичного обладнання. Енергетичне обладнання в агропромисловому комплексі, оптимізація та надійність. Технічне обслуговування і ремонт енергетичного обладнання. Організація пусконалагоджувальних робіт, приймально-здавальних випробувань та експлуатації об’єктів сільської енергетики.

Рік останньої атестації: 2021