Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 5.
Автор: Рибалко Юлія Володимирівна, доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю.
Анотація: Вивчення дисципліни забезпечує володіння навичками процедури стратегічної екологічної оцінки - визначення, опису та аналізу наслідків для довкілля та здоров’я населення від реалізації державних програм планування та розвитку у сферах енергетики, сільського, лісового і рибного господарств, телекомунікацій, містобудування тощо. Набуттям компетенцій проведення оцінки впливу на довкілля у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, зокрема запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів.
Оцінка впливу на довкілля.