Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарні превентивні технології забезпечення здоров’я тварин). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 2 (8).
Автори: Костенко Віталій Михайлович, канд. вет. н аук, доцент кафедри терапії і клінічної діагностикиПалюх Тетяна Анатоліївна , канд. вет. наук, старший викладач кафедри терапії і клінічної діагностики.
Анотація: Інтегрована дисципліна вивчає патологію дрібних домашніх і екзотичних тварин, застосування сучасних методів діагностики, а також превентивні заходи за хвороб цих тварин. У курсі інтегрованої дисципліни одночасно вивчаються п’ять блоків/модулів («Внутрішні хвороби», «Репродукція дрібних домашніх і екзотичних тварин» і «Хірургічні хвороби», «Інфекційні хвороби» і «Паразитарні хвороби». В ЕНК представлений блок з дисципліни Внутрішні хвороби дрібних домашніх і екзотичних тварин.

П21