Спеціальність 206 Садово-паркове господарство.
 ОС Бакалавр.
Семестр 3 (3-4).
ЄКТС 4 (6).
Лектор: Балаєв Анатолій Джалілович, доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри грунтознавства та охорони грунтів ім. проф. М.К.Шикули

Викладач: Піковська Олена Володимирівна, кандидат с.-г. наук, доцент кафедри грунтознавства та охорони грунтів ім. проф. М.К.Шикули.

Анотація: Курс знайомить із грунтом як середовищем росту та розвитку рослин, його складом, мінералами та гірськими породами, які формують грунти і використовуються як меліоранти та добрива. Формує у студентів знання про гранулометричний склад грунтів, його фізичні, водні та повітряні властивості, їх регулювання та особливості використання різних грунтів.