Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 1. ECTS: 4.
Автори: Ільїн Петро Петрович - доцент кафедри фізики; Годлевська Оксана Олександрівна, доцент кафедри фізики.
Анотація: У курсі розглядаються основи механіки, молекулярної фізики і термодинаміки, електрики та магнетизму, коливальних процесів, оптики, фізики атома і атомного ядра. Наведені інструкції до лабораторних робіт і завдання для самостійної і контрольних робіт.

Рік останньої атестації: 2022к