Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр:  1. ECTS: 1,5.
Автор: Ільїн Петро Петрович - доцент кафедри фізики.
Анотація: У курсі розглядаються основи механіки, молекулярної фізики і термодинаміки, електрики. Наведені інструкції до лабораторних робіт і завдання для самостійних і контрольних робіт.

Рік останньої атестації: 2017к