Фахівці з інформаційного менеджменту забезпечують використання інформації як стратегічного ресурсу для розвитку підприємств, організовують ефективну роботу інформаційних служб, беруть участь в управлінні діяльністю професійних організацій сфери інформаційного бізнесу. Особливо важливим є інформаційний менеджмент в системі якості праці та продукції. Загальновідомо, що від достовірної інформації залежить правильне прийняття рішень, особливо в системі управління якістю праці та продукції. Відповідно до цього, менеджер інформаційної сфери повинен мати навики стратегічного і оперативного управління інформаційними ресурсами підприємства, орієнтуватися у сучасному інноваційному середовищі, уміти раціонально організувати розробку і реалізацію інформаційних проектів, вирішувати завдання, пов'язані з кадровим забезпеченням інформаційної діяльності на підприємстві. Метою вивчення дисципліни «Інформаційний менеджмент якості праці та продукції» є формування у студентів теоретичної бази та практичних навичок в галузі інформаційного менеджменту якості праці та продукції, що дасть можливість оволодіти системними принципами і методами управління інформаційними системами.