Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4. Автори: Шеліманова Олена Віталівна - доцент кафедри теплоенергетики; Троханяк Віктор Іванович - доцент кафедри теплоенергетики.

Анотація: Основно метою ЕНК засвоєння студентами способів економії енергії при забезпеченні потреб агропромислового комплексу України, у тому числі – із застосуванням альтернативних джерел енергії, до яких відносять вторинні та поновлювані джерела. Підготовка студентів до самостійної роботи, прийняття кваліфікованих рішень по конструюванню та ефективній експлуатації теплоенергетичних пристроїв і систем з метою ощадного використання поновлювальних джерел енергії.