Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4. Автори: Чміль А.І. - професор, Олійник Ю.О. - асистент