Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4. Автори: Козирський В.В. - професор, Мартинюк Л.В. - асистент.