Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Магістр. Семестр: 4. ЄКТС: 8. Автори: професор Заблодський М.М., старший викладач Романенко О.І.