Спеціальність: 141   Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Магістр. Семестр: 3. ЕКТС: 4.
Автори: Усенко Сергій Миколайович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій; Книжка Тетяна Сергіївна - старший викладач кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.