Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС:  Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.

Автори:  Сиволапов Володимир Анатолійович – старший викладач кафедри надійності

техніки;

Троханяк Олександра Миколаївна - доцент кафедри надійності техніки.

Дисципліна передбачає розгляднаступних питань: як забезпечувати експлуатаційні показники машин протягом встановленого часу при оптимальних витратах матеріальних і трудових ресурсів на їх проектування, виробництво, експлуатацію, технічне обслуговування і ремонт.