Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 3.
Лектор і викладач: Тарасенко Світлана Євгенівна, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри теплоенергетики.
Анотація: Засвоєння майбутніми інженерами-механіками теоретичних основ термодинаміки, теорії тепло- та масообміну, раціонального використання енергоресурсів і захисту навколишнього середовища.