Спеціальність: 208 – «Агроінженерія». ОС: Бакалавр. Семестр:  5. ECTS: 3.

Лектор:  Тарасенко Світлана Євгенівна, канд. техн. наук, доцент кафедри теплоенергетики.

ВикладачТарасенко Світлана Євгенівна, канд. техн. наук, доцент кафедри теплоенергетики.

Анотація: засвоєння майбутніми інженерами-механіками теоретичних основ термодинаміки, теорії тепло- та масообміну, раціонального  використання енергоресурсів і захисту навколишнього середовища.