Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій (Оцінка землі та нерухомого майна). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Новаковська Ірина Олексіївна,
професор кафедри земельного кадастру.
Анотація: Дисципліна забезпечує володіння знаннями стосовно формування та функціонування кадастрів, об’єкти яких репрезентують ресурси природного походження.
Доступ: Закритий.
Інституційне забезпечення кадастрів.


Рік останньої атестації: 2022