Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Викладач: Клепко Алла Володимирівна - завідувач кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності.