Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія (Екологічна біотехнологія та біоенергетика). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Викладач: Лісовий Микола Михайлович,  д-р с.-г. наук, професор 
Анотація: Вивчення даної дисципліни дозволяє розглядати питання використання прикладних біотехнологій комплексно, з урахуванням нагальних потреб агровиробництва та новітніх перспективних розробок прикладних біотехнологій в АПК. Практична частина заключається у формуванні у студентів системи теоретичних і практичних знань щодо забезпечення впровадження, організації виробництва та експлуатації прикладних біотехнологій в АПК у реальних виробничих умовах сільськогосподарських підприємств та регіональних біолабораторій, а також обізнаності сучасних методологічних підходів до розроблення та вдосконалення відповідних біотехнологічних рішень.