Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія (Екологічна біотехнологія та біоенергетика). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Лісовий Микола Михайлович,   д-р с.-г. наук, професор кафедри
Анотація: Метою курсу є  ознайомлення студентів із досягненнями в галузі імунної біотехнології, розуміння основ імунології та використання біотехнологічних підходів створення імунопрепаратів для профілактики, діагностики та лікування як інфекційних, так і неінфекційних захворювань. Завдання курсу: формування у студентів комплексного розуміння підходів для створення біотехнологічних продуктів в галузі імунології, знань і навичок дослідження імунних молекулярних взаємодій, принципів імунних методів діагностики, сформувати знання про імунологічні методи, що використовуються в діагностичних лабораторіях