Анотація: Базовий курс. Практичне ознайомлення з принципами створення веб-сайтів, можливостями сучасних веб-технологій і сервісів.

Автор(и) курсу: Мокрієв М.В., доц. каф. інформаційних систем і технологій

Спеціальність: ВСІ (вибіркова дисципліна)

Період: 4курс ECTS: 2кр (60год)