Курс розроблений для формування у студентів системного мислення та комплексу спеціальних знань і вмінь щодо принципів, прийомів і методів управління змістом робіт на підприємстві з урахуванням процесу організації виробництва, управління персоналом, підготовки і розповсюдження необхідної інформації та документів