Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 3‑4. ЄКТС: 6.
Викладач: Орехівський Віктор Григорович - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Анотація: Курс охоплює дослідження сучасного інструментарію менеджменту для управління підприємствами. Розглядаються основні функції менеджменту у поєднанні з принципами управління в конкурентному та динамічному середовищі. Курс побудований на основі літературних джерел провідних навчальних закладів США. Розроблений для англомовних груп та іноземних студентів.
НП20