Спеціальність: 125 Кібербезпека. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 5.
Автор: Касаткін Дмитро Юрійович, канд. педаг. наук, доцент, доцент кафедри комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки.
Викладач: Дрейс Юрій Олександрович, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки.
Анотація: Метою курсу є формування знань про комплекс адміністративних та обмежувальних заходів, спрямованих на оперативне вирішення задач захисту інформації шляхом регламентації діяльності персоналу і порядку функціонування засобів (систем) забезпечення інформаційної діяльності та систем забезпечення технічного захисту інформації. В курсі основна увага присвячена вивченню організаційних заходів захисту інформації: використання й підготовка законодавчих і нормативних документів в області інформаційної безпеки, які на правовому рівні повинні регулювати доступ до інформації з боку користувачів.