Спеціальність: 073 Менеджмент; 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 1.
Автор: Ачкевич Оксана Миколаївна - доцент кафедри механізації тваринництва.
Анотація: У курсі розглядаються питання призначення, загальної будови та принципу дії машин, обладнання, агрегатів та установок, які використовуються на тваринницьких підприємствах, розвитку та прогресивні напрямки комплексної механізації і автоматизації виробничих процесів, які забезпечують отримання якісної продукції, збереження здоров’я тварин та надійний захист навколишнього середовища.