Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент ЗЕД). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 5.
Автори: Голомша Наталія Євгенівна - канд. екон. наук, доцент кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД.
Анотація: Метою викладання дисципліни "Міжнародні організації" є здобуття студентами знань щодо історії та конкретних умов виникнення міжнародних організацій; методів, інструментів, структури та видів їхньої діяльності; особливостей та перспектив участі України в міжнародних інститутах, а також набуття навичок практичного використання здобутих теоретичних знань.

Рік останньої атестації: 2022