Спеціальність: Облік і аудит, Фінанси і кредит, Економіка підприємства. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Власенко Юрій Григорович - доцент кафедри економічної теорії.
Рік останньої атестації: 2016к