Спеціальність: 275 – «Транспортні технології (автомобільний транспорт)».

ОС: Бакалавр. Семестр:4. ECTS:4

Лектор: Сліпуха Тетяна Іванівна, асистент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК

Викладач: Сліпуха Тетяна Іванівна, асистент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК

Анотація:  надання майбутнім фахівцям з транспортних технологій системи знань та практичних навичок для ухвалення управлінських рішень з урахуванням технічних та економіко-експлуатаційних показників роботи автомобільного і тракторного транспорту, продуктивності транспорту, собівартості перевезень, показників роботи парку автотранспортних засобів.

Орієнтуватися в розподілі виробничих сил у країні, регіоні, ефективно

розподіляти потоки вантажів та пасажирів за видами транспорту, які

входять до транспортної системи країни.