Спеціальність: 275 – «Транспортні технології (автомобільний транспорт)».

ОС: Бакалавр. Семестр:6. ECTS:4.

Лектор: Опалко Вікторія Григорівна, к.т.н., доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім.М.П.Момотенка

Викладач: Опалко Вікторія Григорівна, к.т.н., доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім.М.П.Момотенка

Анотація: засвоєння студентами основ європейських стандартів та вимог на автомобільному транспорті, усвідомлення  основних напрямків  інтеграції, що закладають перспективи  подальшого розвитку галузі.  Ознайомлення з правилами здійснення професійної діяльності в установах публічного чи приватного права, функціонування яких пов’язане зі співробітництвом України з ЕС в напрямку автомобільного транспорту.