Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. EСTS: 3.
Автор: Кондратюк В.М. - доцент кафедри годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшеничного; Баланчук І.М. - доцент кафедри годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшеничного.
Анотація: формування у студентів системи знань про основні аспекти технології виробництва продукції тваринництва для розуміння світогляду та психології фахівців, які працюють у аграрних підприємствах відповідно до кваліфікаційної характеристики напряму підготовки «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».
Протокол №3 від 23.11.2020.
Рік останньої атестації: 2020