Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 3. ECTS:  4.
Лектор: Виговський Андрій Юрійович, канд. техн. наук, доцент кафедри лісівництва.
Викладач: Виговський Андрій Юрійович, канд. техн. наук, доцент кафедри лісівництва.
Анотація: Метою курсу є формування знань про принципи раціональної організації технологічних процесів і технічних систем в зеленому будівництві та ефективного використання комплексу машин у професійній діяльності.