Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності.
Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія (Екологічна біотехнологія та біоенергетика). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Лісовий М.М. доктор с.-г. професор.
Анотація: Мета курсу "Методологія та організація наукових досліджень" полягає як у висвітленні теоретичних засад науково-дослідної діяльності, так й у наданні методичних рекомендацій щодо виконання конкретних видів наукових, навчально-дослідних, дипломних та інших робіт.