Спеціальність: 081 Право. ОС: Магістр (Зао). Семестр: 9. ECTS: 5.
Лектор: Горіславська Інна Вікторівна – доцент кафедри цивільного та господарського права.
Анотація: Мета навчальної дисципліни «Договірне право» - в першу чергу стосується підтримки інститутів обміну, що є невід’ємною частиною нашого життя, та здійснюється на основі договору. Договірне право має багато цілей, але основним є підтримка та контроль договорів, які колективно складають національну економіку, і тому воно функціонує в контексті механізму вирішення спорів. Опанування дисципліни дасть можливість укладати договори з мінімальними ризиками, та забезпечувати безперешкодне функціонування ділової транзакції, створюючи визначеність, передбачуваність та можливість виконання. Також студенти мають здійснювати аналіз правозастосовної практики, судових рішень та рішень органів державної влади в частині регулювання договірних відносин.