Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладач:  Степаненко Микола Іванович, професор кафедри журналістики та мовної комунікації, Навальна Марина Іванівна, професор кафедри журналістики та мовної комунікації.
Анотація: Пропонована дисципліна покликана сформувати професійну лінгвістичну та комунікативну компетенцію студентів; систему знань із української професійної мови, фахової термінології як основи професійної мови та стилістики службових документів; засвоїти науковий стиль як функційний різновид національної літературної мови в межах обраної галузі знань; сформувати вміння та навички з різних видів професійної мовленнєвої діяльності, а також розширити та поглибити загальномовну гуманітарну культуру, необхідну для майбутньої професійної діяльності.